สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เชิญร่วมงานตลาดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

เชิญร่วมงานตลาดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

ขอเชิญร่วมงานตลาดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามมงคลเฉลิมพระชนมพระษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2555

ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังงสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ส.ค. 2555

8.00-9.00 น. ลงทะเบียน

8.30-9.00 น. การแสดงของผู้สูงอายุ

9.00-9.30 น. พิธีเปิด

                   การแสดงเปิดเวที

วีดีทัศน์ การมีส่วนร่วมพัฒนา สังคมไทย คือ ความภาคภาคภูมิใจของผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยย์ กล่าวเปิดงาน

9.30-10.00 น. สาธิตการออกกำลังกาย line Dance ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

10.00-11.00 น. เสวนา แมวไทย อีกสัญลักษณ์หนึ่งของชาติไทย โดย คุณปรีชา วัฒนา, กำนันปรรีชา พุคคะบุตร และดร.สมเกรียรติ อ่อนวิมล

Tags :

view