สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กิจกรรมสอยแมวไทย สนับสนุนทำหมันแมวตัวผู้

กิจกรรมสอยแมวไทย สนับสนุนทำหมันแมวตัวผู้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสอยดาว แมวไทย

สนับสนุนการทำหมันแมวตัวผู้

โดย สโมสรนิสิตสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น

ของรางวัลมากมาย

รางวัลที่ 1 ลูกแมววิเชียรมาศ 1 ตัว

แล้วพบกันนะครับ

ที่งาน Thailand Cats Show  

MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

วันที่ 27-28 ก.ค. 2556

มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ลูกแมววิเชียรมาศ

ได้จากการสอยดาวทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,000 บาท มอบให้นิสิตคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี สนับสนุนการทำหมันแมวจรในสถานที่ต่างๆ

และสนับสนุนทีมงานวิจัย

"การศึกษาด้านความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในแมวไทยโบราณ

พันธุ์วิเชียรมาศ โคราช และขาวมณี"

อ.น.สพ.กรรณธพรรณ อุบลรัตน์
อ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์
นายกรไชย กรแก้วรัตน์
ภาคเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


Tags : ทำไมต้องทำหมันแมวตัวผู้ แมวไทย.com

view